Verwijderen van cookies

De cookies worden geplaatst op elk device waarmee u deze website bezoekt. Wilt u geen cookies via deze website (meer) ontvangen, dan kunt u per device de cookie instellingen aanpassen.


Cookie-instellingen

contact met Impact

Herengracht 450 – 454 (op afspraak)

1017 CA Amsterdam

Telefoon 088 28 27 020

Postadres

Postbus 9139

1006 AC Amsterdam