Met de ingang van het IKK wordt ontwikkelingsgericht werken een feit voor de dagopvang. Soms wordt gedacht dat ontwikkelingsgericht werken betekent dat je schooltje moet spelen waarbij kinderen woordjes stampen, herhalingsoefeningen doen en kinderen om de oren worden geslagen met wat ze niet kunnen. Het tegendeel is waar. Er wordt gespeeld, heel veel gespeeld!

Dat spelen kan op veel verschillende manieren. En de kwaliteit van het spel is zeer te beïnvloeden door goede interventies van pedagogisch medewerkers. Goede pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling tijdens het spel. Dit kan alleen als er goed zicht is op de ontwikkeling van kinderen en dit zicht krijg je door gegevens over de ontwikkeling te verzamelen.

We werken toch al met een programma?

Misschien vraag je je af waarom deze werkwijze nodig is als je al een programma gebruikt? Programma’s kunnen uitgevoerd worden zonder daadwerkelijk doelgericht te zijn. Het gebeurt vaak dat de activiteiten centraal staan, terwijl het effectiever is om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind door je af te vragen: ‘Waar staat dit kind in zijn ontwikkeling en hoe zorg ik ervoor dat ik het een stapje verder breng?’. De ene keer gebruik je voor dit kind wellicht een activiteit uit je programma, maar de andere keer moet je wellicht zelf een activiteit ontwerpen. Om tot deze werkwijze te komen, is het noodzakelijk om systematisch te observeren en het handelen aan te sluiten op die observaties.

Ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen is dus eigenlijk niet meer of minder dan het doelgericht begeleiden en stimuleren kinderen op een manier die ervoor zorgt dat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij hoort dat de ontwikkeling systematisch wordt gevolgd, en dat deze gegevens de basis vormen voor het gedifferentieerde aanbod. Je verzamelt en gebruikt gegevens over de ontwikkeling van kinderen dus om het aanbod te sturen en/of te verbeteren. De essentie daarbij is dat je werkt volgens een evaluatieve cyclus, gebaseerd op de bekende PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Het betreft dus géén extra methode of programma, maar een (aanpassing van de) werkwijze.

Voordelen van ontwikkelingsgericht werken

  1. Je wordt je bewuster van het eigen aanbod en de kwaliteit daarvan, doordat je doelen stelt en ‘onderzoekt’ of de doelen worden bereikt. Daardoor heb je meer aandacht voor je eigen rol en het effect van je aanpak. Ontwikkelingsgericht werken helpt je dus om het aanbod gericht en planmatig te verbeteren. Je kunt betere beslissingen nemen over doelen en passende activiteiten.
  2. Ontwikkelingsgericht werken stimuleert differentiatie; passende doelen betekent dat de doelen per kind kunnen verschillen en ieder kind een aanbod op maat ontvangt.
    Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelvraag en verdient de aandacht die het nodig heeft! Stap dus niet in de valkuil dat de nadruk komt te liggen op de ‘zwakke’ kinderen. Verzamel verschillende soorten informatie in verschillende situaties; de combinatie van gegevens leidt tot het meest complete beeld van het ontwikkelingsniveau van het kind. Hiermee krijg je inzicht in wat het kind kan en wat een mogelijke volgende stap in zijn ontwikkeling is. Jonge kinderen leren integraal, spontaan, in interactie en vooral tijdens spelen en ontdekken. Schooltje spelen kan dus wel, maar dan in spel!

Hulp nodig?

Impact kan adviseren over de implementatie van ontwikkelingsgericht werken. We bieden workshops voor pedagogisch medewerkers aan op dit onderdeel. Ook kunnen onze ervaren coaches je ondersteunen bij de implementatie op de groepen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

placeholder

contact met Impact

Sam van Houtenstraat 74

1067 JP Amsterdam

Telefoon 020 515 88 99

Postadres

Postbus 9139

1006 AC Amsterdam