trainers/coaches

Eveline Boek

Er is pas ruimte voor ontwikkeling als je je veilig en vertrouwd voelt in je omgeving. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Tijdens mijn werk als trainer/coach zorg ik ervoor dat de deelnemers zich op hun gemak voelen door goed te kijken en te luisteren. Vanuit deze veilige basis is er ruimte om te experimenteren met nieuwe vaardigheden en inzichten en zo een stap verder te komen in de professionele ontwikkeling.

Sinds 2012 werk ik als trainer Uk & Puk en vanaf 2013 ook als trainer voor de VVE basistraining. Voor de VVE basistraining ben ik in 2019 her-gecertificeerd. Daarnaast ben ik geschoold als pedagogisch coach in de kinderopvang op baby-, peuter- en BSO-groepen. Ik ontwikkel, en geef, naast workshops op maat, ook gecertificeerde trainingen, zoals bijvoorbeeld de training ‘werken met baby’s’. Ik ben vanaf 2019 tevens trainer van de training Pedagogisch Coach.  Ik ondersteun organisaties ook met de implementatie van gezonde kinderopvang (ik ben trainer van ‘een gezonde start’).

 

Bianca Dominicus

De kinderopvang is altijd in beweging. Daarom hecht ik er in mijn werk als trainer/coach grote waarde aan om de dagelijkse praktijk terug te laten komen in mijn trainingen. Op deze manier zoek ik dan ook de aansluiting bij de deelnemers en ondersteun ik de ontwikkeling die zij doormaken. In de training starten we altijd met de basisprincipes van vertrouwen, veiligheid en de autonomie van het kind. Dezelfde principes pas ik toe op het begeleiden van de deelnemers in hun groei tijdens de training.

Sinds 2007 ben ik trainer Kaleidoscoop voor baby’s, peuters en BSO. Sinds 2013 ben ik trainer VVE Basistraining. Daarnaast ben ik geschoold als coach kinderopvang (baby, peuter, BSO) en dit werk doe ik nog steeds met veel plezier. De afgelopen jaren ben ik ook betrokken geweest bij het ontwikkelen van een ouderaanbod en het geven van workshops aan ouders.

 

Mascha Frische

Bij het werken met kinderen is het heel belangrijk om je bewust te zijn van jezelf en jouw omgeving en daar optimaal op in te kunnen spelen. Daar hoort ook het werken bij met de verschillende programma’s en kindvolgsystemen. Als coach ondersteun ik bij het zicht krijgen op al deze facetten. Samen met een deelnemer kijk ik wat de behoefte of de vraag is en wat deze graag wil bereiken. Gezamenlijk komen we tot een plan van aanpak.

Als afgestudeerd kinder- en jeugdpsycholoog ben ik sinds 2000 werkzaam in verschillende functies in de kinderopvang. Ik ben coach VVE, ontwikkelingsconsulent en aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Daarnaast geef ik trainingen.

 

Yvonne Veel

Ieder kind is uniek, maar ook iedere pedagogisch medewerker is uniek. Als trainer zorg ik daarom voor ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers. Zo leren ze niet alleen van mij, maar ook van elkaar en kan ik gemakkelijk aansluiten bij wat iedere pedagogisch medewerker nodig heeft in haar ontwikkeling. Belangrijk vind ik het uitwisselen en aanreiken van prikkelende ideeën op het gebied van spel en inrichting. Zo daag ik pedagogisch medewerkers uit zich te ontwikkelen in het spelen met het kind in een creatieve en rijke omgeving. Want spel is immers de taal van het jonge kind.

Sinds 2013 geef ik training aan pedagogisch medewerkers in de Basistraining VVE en Piramide. Daarnaast ben ik opgeleid als pedagogisch coach, en inmiddels ook als trainer-de-trainer Pedagogisch coach. Op dit moment geef ik ook les aan studenten van de Ad-PEP (Adpedagogisch educatief professional) opleiding aan de Ipabo.

contact met Impact

Sam van Houtenstraat 74

1067 JP Amsterdam

Telefoon 020 515 88 99

Postadres

Postbus 9139

1006 AC Amsterdam