trainers/coaches

Chantal Gemelig

Tijdens mijn werk als trainer/coach ga ik uit van de sterke kanten van de deelnemer. Door de juiste vragen te stellen en aan te sluiten bij de ontwikkeling van de deelnemer, ondersteun ik de professionele groei. Centraal staat het leren met hoofd, hart en handen. Iedereen leert op een andere manier, daarom wissel ik allerlei werkvormen met elkaar af en pas ik tijdens de coaching verschillende manieren van reflecteren toe. Net zoals het bij kinderen belangrijk is om aan te sluiten bij hun interesse en leerstijl, zo begeleid ik de deelnemers bij hun ontwikkeling in de pedagogische praktijk.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als trainer Kaleidoscoop. Daarnaast ben ik geschoold als coach in de kinderopvang op baby-, peuter- en BSO-groepen. Sinds 2013 ben ik trainer van de VVE basistraining. Ook heb ik ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van workshops op maat.

 

Eveline Boek

Er is pas ruimte voor ontwikkeling als je je veilig en vertrouwd voelt in je omgeving. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Tijdens mijn werk als trainer/coach zorg ik ervoor dat de deelnemers zich op hun gemak voelen door goed te kijken en te luisteren. Vanuit deze veilige basis is er ruimte om te experimenteren met nieuwe vaardigheden en inzichten en zo een stap verder te komen in de professionele ontwikkeling.

Sinds 2012 werk ik als trainer Uk & Puk en vanaf 2013 ook als trainer voor de VVE basistraining. Daarnaast ben ik geschoold als pedagogisch coach in de kinderopvang op baby-, peuter- en BSO-groepen. Ik ontwikkel, en geef, naast workshops op maat, ook gecertificeerde trainingen, zoals bijvoorbeeld de training ‘werken met baby’s’. Ik ben vanaf 2019 tevens trainer van de training Pedagogisch Coach.  Ik ondersteun organisaties ook met de implementatie van gezonde kinderopvang (ik ben trainer van ‘een gezonde start’).

 

Bianca Dominicus

De kinderopvang is altijd in beweging. Daarom hecht ik er in mijn werk als trainer/coach grote waarde aan om de dagelijkse praktijk terug te laten komen in mijn trainingen. Op deze manier zoek ik dan ook de aansluiting bij de deelnemers en ondersteun ik de ontwikkeling die zij doormaken. In de training starten we altijd met de basisprincipes van vertrouwen, veiligheid en de autonomie van het kind. Dezelfde principes pas ik toe op het begeleiden van de deelnemers in hun groei tijdens de training.

Sinds 2007 ben ik trainer Kaleidoscoop voor baby’s, peuters en BSO. Sinds 2013 ben ik trainer VVE Basistraining. Daarnaast ben ik geschoold als coach kinderopvang (baby, peuter, BSO) en dit werk doe ik nog steeds met veel plezier. De afgelopen jaren ben ik ook betrokken geweest bij het ontwikkelen van een ouderaanbod en het geven van workshops aan ouders.

 

Mascha Frische

Bij het werken met kinderen is het heel belangrijk om je bewust te zijn van jezelf en jouw omgeving en daar optimaal op in te kunnen spelen. Daar hoort ook het werken bij met de verschillende programma’s en kindvolgsystemen. Als coach ondersteun ik bij het zicht krijgen op al deze facetten. Samen met een deelnemer kijk ik wat de behoefte of de vraag is en wat deze graag wil bereiken. Gezamenlijk komen we tot een plan van aanpak.

Als afgestudeerd kinder- en jeugdpsycholoog ben ik sinds 2000 werkzaam in verschillende functies in de kinderopvang. Ik ben coach VVE, ontwikkelingsconsulent en aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Daarnaast geef ik trainingen.

 

contact met Impact

Sam van Houtenstraat 74

1067 JP Amsterdam

Telefoon 020 515 88 99

Postadres

Postbus 9139

1006 AC Amsterdam