speciale workshop tijdens openingscongres WvhJK 2018

De eerste groene sprietjes van de krokussen komen naar boven. Adam, een peuter van 3 jaar, heeft het gezien en voorzichtig raakt hij met zijn vingers de groene steeltjes aan. Hij glimlacht en probeert het steeltje te pakken. “Lieve kinderen, jullie mogen nog vijf minuten spelen en dan gaan we naar binnen” klinkt er naast hem. Zijn leidster Sara geeft aan dat ze zo naar binnen gaan. Adam probeert het groene steeltje te pakken, maar hij merkt dat het stevig vastzit in de aarde. Hij probeert het nog een paar keer en bestudeert het steeltje van alle kanten. Over de buitenspeelplaats klinken de eerste tonen van het welbekende lied “klap in je handen en stamp met je voeten, draai nog één keer in het rond …” Adam staat op en voegt zich bij de andere kinderen van zijn groep. Hij weet dat ze zo naar binnen gaan om te lunchen.

Veilig en vertrouwd
De Adam uit het voorbeeld voelt zich veilig en vertrouwd op het kinderdagverblijf. Hij kent inmiddels de vaste structuur van het dagschema. Na het buitenspelen gaan ze altijd naar binnen om te plassen en handen te wassen om vervolgens te gaan lunchen. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat deze overgang in het dagschema soepel verloopt.

Emotioneel gezond
Emotioneel gezond zijn heeft alles te maken met een duidelijk dagschema, dat is afgestemd op de behoeften van het individuele kind en de groep kinderen waarin het zich begeeft. We kijken naar de veiligheid, geborgenheid en welbevinden van de kinderen en naar hun betrokkenheid bij de activiteiten. Aandacht voor de autonomie, de vrijheid om eigen keuzes te maken, interesses te volgen en de eigen mogelijkheden te verkennen, spelen hierbij een belangrijke rol.
Kijk eens naar het dagschema op jouw groep. Hoe is de opbouw van het dagschema? Hoe zorg je voor soepele overgangen tussen de verschillende onderdelen? Op welke manier heeft de omgeving, het materiaal en het kind hier invloed op? Wat kan je hierin betekenen als jongekindprofessional?

Soepele overgangen
Overgangsmomenten in het dagritme kunnen soms wat chaotisch verlopen of er ontstaan makkelijk lange wachtmomenten voor kinderen. Jonge kinderen hebben begeleiding nodig bij het soepel overgaan van de ene activiteit in de andere. Ook tijdens deze momenten is het belangrijk om te voldoen aan de basisbehoeften van kinderen:

  • Autonomie: ook tijdens het overgangsmomenten is het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat er naar hun wordt geluisterd en ze op hun eigen wijze mee kunnen gaan naar de volgende activiteit
  • Relatie: juist op deze momenten, die vaak wat druk zijn en waar veel moet gebeuren, is het belangrijk echt contact met het kind te houden, te laten merken dat het kind gezien wordt.
  • Competentie: kinderen ook in deze situaties het gevoel geven dat ze de overgangen op een soepele manier kunnen maken.
    Bewust aansluiten bij de basisbehoeften van kinderen en zorgen dat ze betrokken blijven door ze actief te laten handelen en niet te laten wachten, maakt dat deze momenten ook momenten worden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en dragen bij aan hun emotionele gezondheid.

Mooi voorbeeld
Maak het overgangsmoment van spelen naar fruit eten op een babygroep kleiner door niet meer met z’n allen tegelijk fruit te eten. Kijk meer naar de behoefte van de kinderen. Kinderen die vroeg zijn gebracht krijgen eerst fruit, daarna sluiten vanzelf kinderen aan die ook trek hebben. Het gevolg is dat kinderen niet lang hoeven te wachten tot iedereen aan tafel zit of klaar is met fruit eten. Bovendien is er zo meer tijd om tijdens het eten gerichte aandacht aan de kinderen te geven.

Impact deelsessie tijdens het openingscongres “week van het jonge kind 2018”
Met het thema “gezonde kinderopvang, waar leg je de grens?” ging op vrijdag 13 april de Week van het Jonge Kind van start. De trainer-coaches van Impact training & advies verzorgden een deelsessie “geborgenheid en vrijheid binnen de structuur van het dagschema.” De presentaties van hen en de andere sprekers zijn (binnenkort) te vinden op www.deweekvanhetjongekind.nl. Heb je behoefte aan meer informatie over dit, of andere thema’s binnen de kinderopvang? Neem even contact met ons via vragen@impacttrainingenadvies.nl, we helpen je graag.

placeholder

contact met Impact

Sam van Houtenstraat 74

1067 JP Amsterdam

Telefoon 020 515 88 99

Postadres

Postbus 9139

1006 AC Amsterdam